Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają publikowanie własnych artykułów pracownikom naukowo-dydaktycznym Uczelni oraz specjalistom z obszaru praktyki gospodarczej z całej Polski oraz z zagranicy. Ukazują się od 1998 r., początkowo jako półrocznik, a obecnie jako kwartalnik w obszarze nauk społecznych.
Zeszyty Naukowe UWMSC prezentują wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów, monografii i studiów. Są dostępne dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych. W skład Rady Programowej wchodzą wybitni uczeni z bogatym dorobkiem naukowym, zespół redakcyjny zaś stanowią doświadczeni redaktorzy. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie zostały umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 2096 Części B Wykazu czasopism punktowanych MNiSzW.
Liczba punktów (od 01.01.15 roku) - 7.

CEL I ZAKRES

Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie to czasopismo naukowe, ukazujące się 4 razy w roku (kwartalnik). Głównym celem czasopisma jest publikacja oryginalnych wyników badań, koncepcji oraz prac przeglądowych w zakresie nauk społecznych: ekonomii, pedagogiki, socjologii, psychologii, politologii, prawa, administracji, bezpieczeństwa, zarządzania, polityki społecznej oraz turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe UW MSC to forum wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń w ww. obszarach tematycznych. Poglądy wyrażane w publikowanych w czasopiśmie artykułach są wyłącznie poglądami ich autorów.

Wydawnictwa Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie można nabyć w:

PAŁAC LUBOMIRSKICH
SIEDZIBA GŁÓWNA UCZELNI
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa Tel: 22 654 96 04
E-mail: biblioteka@uwmsc.pl

ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
Tel: 22 814 54 39
E-mail: informacja@uwmsc.pl