Zespół redakcyjny

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL
Prof. prof.: Kazimierz WORWA – przewodniczący, Maciej TANAŚ – sekretarz, Olga BAŁA-KIRIEWA, Henryk BEDNARSKI, Michał BOCHIN, Wiktor CZUŻIKOW, Nadieżda DIEJEWA, Rudolf DUPKALA, Józef FRĄŚ, Karl GRATZER, Dieter GREY, Janusz GUDOWSKI, Dietmar JAHNKE, Tatiana JEFIMIENKO, Norbert KANSWOHL, Henryk KIRSCHNER, Mirosław KMEC, Anatolij KOŁOT, Wiesław KOWALCZEWSKI, Zbigniew KRAWCZYK, Vladimir KRĈMERY, Natalia KUTUZOWA, Stefan M. KWIATKOWSKI, Zbigniew LANDAU, Ella LIBANOWA, Jelena MAKAROWA, František MIHINA, Walery NOWIKOW, Witalij PRAUDE, Michaił ROMANIUK, Zdzisław SIROJĆ, Wojciech SŁOMSKI, Marek STOROŠKA, Władimir SUDAKOW, Jan SZCZEPAŃSKI, Janusz TANAŚ, Besrat TESFAYE, Zachraij WARNALIJ, Nonna ZINOWIEWA

ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITIONAL TEAM
Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA – redaktor naczelna, Maciej DĘBSKI – zastępca redaktora naczelnego, Anna OPALIŃSKA – sekretarz redakcji, Jerzy CHORĄŻUK, Jakub Jerzy CZARKOWSKI, Krzysztof KANDEFER, Jurij KARIAGIN, Edyta ŁYSZKOWSKA, Ingrid RUŽBARSKÁ, Maciej SMUK, Magdalena WOŹNICZKO, Agnieszka ZIELIŃSKA

REDAKTORZY TEMATYCZNI / THEMATIC EDITORS
Prof. prof.: Józef BEDNAREK, Józef FRĄŚ, Marek GRENIEWSKI, Mariusz JĘDRZEJKO, Zbigniew KRAWCZYK, Grzegorz MAJKOWSKI, Zdzisław NOWAKOWSKI, Zdzisław SIROJĆ, Wojciech SŁOMSKI, Jan SZCZEPAŃSKI, Maciej TANAŚ

REDAKTORZY STATYSTYCZNI / STATISTICAL EDITORS
Prof. Brunon GÓRECKI, Tadeusz MIŁOSZ

REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGES EDITORS
Jęz. pol. – Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA,
jęz. ang – Małgorzata CZAPLEJEWICZ-KOŁODZIŃSKA, Małgorzata ŻYCKA,
jęz. ang., ros. i ukr. – Susanna KITAJEWA,
jęz. ros. i bia-łorus. – TAMARA JAKOWUK,
jęz. niem. – Barbara KAZUBEK,
jęz. ros. i ukr. – Jurij KARIA-GIN,
jęz słow. i cz. ‒ Lenka LACHYTOVÁ

REDAKTOR TECHNICZNY
Adam POLKOWSKI apolkowski@vp.pl

DRUK I OPRAWA / PRINTERING AND BINDING
Sowa Sp. z o.o.
01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6a
tel./fax /22/ 431 81 50; e-mail: sowadruk@sowadruk.pl