WŁADZE UCZELNI

dr hab. Mirosław Cienkowski
Rektor UWMSC
miroslaw.cienkowski@uwmsc.pl

mgr Anna Skłucka
Prorektor ds. Organizacyjnych
anna.sklucka@uwmsc.pl

dr inż. Szczepan Lutomirski
Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
szczepan.lutomirski@uwmsc.pl

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Prorektor ds. Dydaktyki
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

katarzyna.bochenska@uwmsc.pl

dr Krzysztof Kandefer
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w zakresie Ekonomii oraz Turystyki i Rekreacji
krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki
Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

jaroslaw.wysocki@uwmsc.pl

mgr Małgorzata Dawidowska
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa

malgorzata.dawidowska@uwmsc.pl

mgr Przemysław Żuratyński
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego

przemyslaw.zuratynski@uwmsc.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie