TURYSTYKA I REKREACJA

Wystartował nowy projekt unijny

Szanowni Studenci i ostatnich semestrów kierunków pedagogika, ekonomii oraz turystyki i rekreacji

Zachęcamy do bezpłatnego udziału w nowym projekcie: „Kompetentni w obszarze społecznym”, w ramach którego oferowane są następujące formy wsparcia:

 • udział w certyfikowanym szkoleniu z negocjacji
 • udział w warsztatach kompetencyjnych takich jak:
  • warsztaty w zakresie komunikacji z uczniem/klientem
  • warsztaty w zakresie międzykulturowości
  • warsztaty w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym
  • warsztaty w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym
  • warsztaty w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym
 • udział w wizycie studyjnej w Niemczech z zapewnionym dojazdem i powrotem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.
 • udział w warsztacie kompetencyjnym z ekspertem, który odniósł sukces w swojej branży

Więcej informacji tutaj

Oraz w biurze projektu:

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
tel. +48 22 814 32 37 wew. 126
e-mail:
ks@uwmsc.pl

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

SESJA, OGŁOSZENIA:

Sesja egzaminacyjna turystyka i rekreacja 2017/2018 wszystkie semestry:
Fizjologia człowieka, dr Anna Kęska, 31.01.2018, g. 9.00, s. 102 – grupy III DTR1-2
Podstawy zarządzania, dr Maciej Dębski, 29.01.2018, g. 9.30, s. 202 – grupy III DTR1-2

PRAKTYKI STUDENCKIE
Dziekanat UW im. MSC informuje studentów o obowiązku zaliczenia praktyk studenckich (na studiach I stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym). Zaliczenia praktyk studenckich należy dokonać do końca toku studiów według zasad opisanych szczegółowo z zakładce Praktyki Studenckie na stronie internetowej. Złożenie w Dziekanacie UW im. MSC dokumentacji potwierdzającej zaliczenie lub zwolnienie z praktyk jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia ostatniego roku studiów.

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Dziekanat zawiadamia, że terminy egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy złożyli prace dyplomowe publikowane są w formie harmonogramów na stronie Uczelni w zakładce SPRAWY STUDENCKIE / EGZAMIN DYPLOMOWY.

Wobec powyższego każdy student, który oczekuje na obronę pracy dyplomowej zobowiązany jest do zapoznania się z terminarzem egzaminów dyplomowych poprzez stronę internetową, a w przypadku niemożności stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie powiadomić dziekanat telefonicznie.