Ratownictwo medyczne

POPRAWKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017:

Studenci III roku studiów w minionym roku akademickim 2016/2017,

Ostateczne terminy poprawek u dr D. Ślęzaka i mgr K. Krzyżanowskiego:

18.11.2017 SOBOTA

Od godz. 14 możecie Państwo podchodzić na zajęcia ww. wykładowców i pisać wszystkie zaległe egzaminy teoretyczne ( warunki z drugiego roku oraz poprawki z trzeciego). Czas na zakończenie pisania - maksymalnie do godziny 16.

Od godz. 17 w sali 106 na Łabiszyńskiej będą odbywały się egzaminy praktyczne (warunki oraz poprawki).

 • 30.09.2017 godz. 15.00– mgr Żuratyński – wszystkie semestry, wszystkie przedmioty ( bez egzaminu MCR) - Turmoncka sala 13
 • 01.10.2017 godz. 16.00 – lek. Jakub Wroński – medycyna ratunkowa wykład -VI sem lato 16/17- Turmoncka sala 11
 • dr Jerzy Chorążuk - Socjologia – 29.10.2017 godz. 18:30, Plac Żelaznej Bramy 10 – Pałac Lubomirskich, sala nr. 5

TERMINARZ ZJAZDÓW ZRM NA SEMETR LETNI 2016/2017

TERMINARZ ZJAZDÓW ZRM NA SEMETR ZIMOWY 2016/2017

SESJA, OGŁOSZENIA:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA


Ratownictwo medyczne (nabór X’2014)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Studenci III roku studiów w minionym roku akademickim 2016/2017,

Ostateczne terminy poprawek u dr D. Ślęzaka i mgr K. Krzyżanowskiego:

18.11.2017 SOBOTA

Od godz. 14 możecie Państwo podchodzić na zajęcia ww. wykładowców i pisać wszystkie zaległe egzaminy teoretyczne ( warunki z drugiego roku oraz poprawki z trzeciego). Czas na zakończenie pisania - maksymalnie do godziny 16.

Od godz. 17 w sali 106 na Łabiszyńskiej będą odbywały się egzaminy praktyczne (warunki oraz poprawki).

 • Poprawka z egzaminu MCR u dr Ślęzaka i mgr Krzyżanowskiego: 14.10.2017 , godz. 9:30, Łabiszyńska sala 206

Ratownictwo medyczne (nabór X’2015)

SESJA, OGŁOSZENIA:

I Poprawka - mgr Jolanta Jancewicz – Edukacja obronna – 30.06.2018 (sobota) godz. 11:00 sala 206 Łabiszyńska

Terminy podejść do zaliczeń z MCR:

 • I termin 21.04 – ćwiczenia
 • I termin 22.04 - wykład
 • II termin 19.05 – ćwiczenia
 • II termin 03.06 - wykład

Wybór promotora (V ZRM 1,2,3)


Ratownictwo medyczne (nabór X’2016)

SESJA, OGŁOSZENIA:

 • Dr Irmina Wiśniewska -Zaliczenie z 3 semestru z podstaw farmakologii i farmakoterapii w ratownictwie odbędzie się 8.04.2018 (niedziela) godzina 8-9:35 w Pałacu Lubomirskich na Placu Żelaznej Bramy 10, aula . Wykład z prof. Kochmańskim zacznie się po zaliczeniu.
 • Poprawka - dr hab. Anna Kowalewska – Biologia i mikrobiologia – wykład ( I semestr ) - 18.11.2017 godz. 17:00 sala 204, Łabiszyńska

Ratownictwo medyczne (nabór X’2017)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Egzamin z Biochemii i biofizyki u dr Irminy Wiśniewskiej odbędzie się 2.06.2018 o godz. 8:00 na Placu Żelaznej Bramy. Zajęcia z dr Janus rozpoczną się tego dnia o godzinie 9:40.

Poprawka – dr hab. Anna Kowalewska – Biologia i mikrobiologia ( I sem. )- 16.06.2018 godz. 19:00 Łabiszyńska sala 203


Ratownictwo medyczne (wszystkie semestry)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Szanowni Studenci,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, studenci ratownictwa medycznego podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz mają obowiązek szczepienia ochronnego przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do dziekanatu Uczelni Warszawskiej:

 • kserokopii aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczki sanitarno-epidemiologicznej bądź zaświadczenia od lekarza)
 • potwierdzenia szczepienia WZW typ B.
Studenci, którzy nie posiadają aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu po skierowania na badania.

Na czas realizacji praktyk zawodowych mają Państwo również obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, OC z zakresem rozszerzonym o ekspozycję zawodową. W związku z tym prosimy o dostarczenie potwierdzenia posiadania wymienionych ubezpieczeń. Istnieje również możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na Uczelni, wysokość składek wynosi:
 • ubezpieczenie NNW – 30 zł.
 • ubezpieczenie OC – 55 zł.
 • dodatkowo - ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) – 74 zł (stawka dla ratownictwa medycznego)
Ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) jest dobrowolne. Jednocześnie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje, iż w przypadku ekspozycji zawodowej w trakcie praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych, wszelkie koszty leczenia poekspozycyjnego ponosi student we własnym zakresie. Okres ubezpieczenia: do 30.09.2017 r. W przypadku chęci dołączenia do ubezpieczenia grupowego, należy wnieść odpowiednią opłatę w kasie Uczelni lub na konto Uczelni, a następnie z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do dziekanatu w celu wypełnienia i złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Deklaracje ubezpieczenia wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy dostarczyć do Dziekanatu w terminie do 31.10.2016 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce UBEZPIECZENIA.

Warunkiem otrzymania z dziekanatu skierowania na praktyki zawodowe oraz zaświadczenia o ich odbyciu jest przedstawienie wszystkich ww. dokumentów.

PLATFORMA E-LEARNING

Na platformie e-learnigowej http://e-learning.uczelniawarszawska.pl wykładowcy przygotowali materiały rozwijające tematykę przedmiotów. Prosimy o logowanie i branie czynnego udziału w kształceniu na odległość.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szanowni Studenci,
Wszyscy Studenci, którzy w semestrze letnim mają w planie zajęcia z Wychowania fizycznego powinni mieć ze sobą obuwie na zmianę i dowolny, ale wygodny strój sportowy.