Ratownictwo medyczne

SESJA, OGŁOSZENIA:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA


Ratownictwo medyczne (nabór X’2015)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Ostatnia poprawka z 6 sem. MCR-wykład – dr Daniel Ślęzak – sobota 15.12.2018 – Turmoncka – sala 4 – godz. 13:30


Ratownictwo medyczne (nabór X’2016)

SESJA, OGŁOSZENIA:


Ratownictwo medyczne (nabór X’2017)

SESJA, OGŁOSZENIA:


Ratownictwo medyczne (nabór X’2018)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Grupa I ZRM 2 - w niedzielę 9.12.2018 zajęcia z MCR- ćwiczenia z mgr Sebastianem Kowiecznikowem rozpoczną się w Szpitalu Bródnowski, ul. Kondratowicza 8. Zbiórka o godz. 8:00 przy głównym wejściu - przy ochronie. Zajęcia potrwają do 9:00, od 9:30 kontynuacja zajęć już na Uczelni.


Ratownictwo medyczne (wszystkie semestry)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Szanowni Studenci,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, studenci ratownictwa medycznego podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz mają obowiązek szczepienia ochronnego przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do dziekanatu Uczelni Warszawskiej:

  • kserokopii aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczki sanitarno-epidemiologicznej bądź zaświadczenia od lekarza)
  • potwierdzenia szczepienia WZW typ B.
Studenci, którzy nie posiadają aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu po skierowania na badania.

Na czas realizacji praktyk zawodowych mają Państwo również obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, OC z zakresem rozszerzonym o ekspozycję zawodową. W związku z tym prosimy o dostarczenie potwierdzenia posiadania wymienionych ubezpieczeń. Istnieje również możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na Uczelni, wysokość składek wynosi:
  • ubezpieczenie NNW – 30 zł.
  • ubezpieczenie OC – 55 zł.
  • dodatkowo - ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) – 74 zł (stawka dla ratownictwa medycznego)
Ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) jest dobrowolne. Jednocześnie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje, iż w przypadku ekspozycji zawodowej w trakcie praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych, wszelkie koszty leczenia poekspozycyjnego ponosi student we własnym zakresie.

Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce UBEZPIECZENIA.

Warunkiem otrzymania z dziekanatu skierowania na praktyki zawodowe oraz zaświadczenia o ich odbyciu jest przedstawienie wszystkich ww. dokumentów.

PLATFORMA E-LEARNING

Na platformie e-learnigowej http://e-learning.uczelniawarszawska.pl wykładowcy przygotowali materiały rozwijające tematykę przedmiotów. Prosimy o logowanie i branie czynnego udziału w kształceniu na odległość.