Ratownictwo medyczne

TERMINARZ ZJAZDÓW ZRM NA SEMETR LETNI 2016/2017

TERMINARZ ZJAZDÓW ZRM NA SEMETR ZIMOWY 2016/2017

SESJA, OGŁOSZENIA:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA


Ratownictwo medyczne (nabór X’2014)

SESJA, OGŁOSZENIA:

 • mgr Żuratyński - zaliczenie przedmiotów - wykład KPP, ćwiczenia MCR, ćwiczenia Metody drożności... oraz innych - I, II, III rok - niedziela (09.07) godz. 14.00 sala 202 (II piętro)
 • Dr J. Wroński - poprawka Medycyna ratunkowa - wykład : 9.07.2017 (niedziela) godz. 9:00 w sali nr 2 na Łabiszyńskiej.
 • mgr Jolanta Jancewicz - poprawka odbędzie się 24.06.2017 r. (sobota) o godz. 11:00 w sali nr 205 na Łabiszyńskiej (dot. przedmiotów na kierunku pedagogika i ratownictwo medyczne).
 • Rehabilitacja w chorobach układu krążenia - mgr Tomasz Cichocki - zaliczenie odbędzie się 03.06.2017 o godz. 16:50 w sali 202 na Łabiszyńskiej.
 • Poprawka z przedmiotów Edukacja obronna oraz Komunikacja interpersonalna u mgr Jancewicz została wyznaczona na 6.05.2017 o godz. 16:10 w sali nr 11 na Turmonckiej.
  Szczegółowe wytyczne zostały wysłane emailem do studentów, którzy nie mają zaliczenia w protokole przynajmniej jednego z tych przedmiotów.
 • mgr Różański – technologia informacyjna - termin dla wszystkich studentów (również zaległych) 04.02.2017, 14:00 , sala 106 Łabiszyńska
 • mgr Borowa - "Medycyna ratunkowa- ćwiczenia":12.03.2017r. g.13.00 s. 102 ul. Łabiszyńska

Wybór promotora (V ZRM 1,2,3)


Ratownictwo medyczne (nabór X’2015)

SESJA, OGŁOSZENIA:

 • mgr Żuratyński - zaliczenie przedmiotów - wykład KPP, ćwiczenia MCR, ćwiczenia Metody drożności... oraz innych - I, II, III rok - niedziela (09.07) godz. 14.00 sala 202 (II piętro)
 • Egzamin Choroby wewnętrzne – prof. dr hab. n. med. Marek Kochmański – 08.07.2017 o godz. 14.00 przy ul. Łabiszyńskiej, sala nr 2

Ratownictwo medyczne (nabór X’2016)

SESJA, OGŁOSZENIA:

 • mgr Żuratyński - zaliczenie przedmiotów - wykład KPP, ćwiczenia MCR, ćwiczenia Metody drożności... oraz innych - I, II, III rok - niedziela (09.07) godz. 14.00 sala 202 (II piętro)
 • ZMIANA TERMINU: Dr Jerzy Chorążuk – zaliczenie przedmiotu Socjologia odbędzie się 02.07 ( niedziela ) o godz. 17.00 w Sali nr 102 na Łabiszyńskiej.

Ratownictwo medyczne (wszystkie semestry)

SESJA, OGŁOSZENIA:

 • dr Daniel Ślęzak - Poprawka – wszystkie semestry – wszystkie przedmioty prowadzone przez wykładowcę - niedziela 26.03.2017 ,godz. 14, sala nr 11 na Turmonckiej

Szanowni Studenci,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, studenci ratownictwa medycznego podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz mają obowiązek szczepienia ochronnego przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do dziekanatu Uczelni Warszawskiej:

 • kserokopii aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczki sanitarno-epidemiologicznej bądź zaświadczenia od lekarza)
 • potwierdzenia szczepienia WZW typ B.
Studenci, którzy nie posiadają aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu po skierowania na badania.

Na czas realizacji praktyk zawodowych mają Państwo również obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, OC z zakresem rozszerzonym o ekspozycję zawodową. W związku z tym prosimy o dostarczenie potwierdzenia posiadania wymienionych ubezpieczeń. Istnieje również możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na Uczelni, wysokość składek wynosi:
 • ubezpieczenie NNW – 30 zł.
 • ubezpieczenie OC – 55 zł.
 • dodatkowo - ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) – 74 zł (stawka dla ratownictwa medycznego)
Ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) jest dobrowolne. Jednocześnie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje, iż w przypadku ekspozycji zawodowej w trakcie praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych, wszelkie koszty leczenia poekspozycyjnego ponosi student we własnym zakresie. Okres ubezpieczenia: do 30.09.2017 r. W przypadku chęci dołączenia do ubezpieczenia grupowego, należy wnieść odpowiednią opłatę w kasie Uczelni lub na konto Uczelni, a następnie z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do dziekanatu w celu wypełnienia i złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Deklaracje ubezpieczenia wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy dostarczyć do Dziekanatu w terminie do 31.10.2016 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce UBEZPIECZENIA.

Warunkiem otrzymania z dziekanatu skierowania na praktyki zawodowe oraz zaświadczenia o ich odbyciu jest przedstawienie wszystkich ww. dokumentów.

PLATFORMA E-LEARNING

Na platformie e-learnigowej http://e-learning.uczelniawarszawska.pl wykładowcy przygotowali materiały rozwijające tematykę przedmiotów. Prosimy o logowanie i branie czynnego udziału w kształceniu na odległość.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szanowni Studenci,
Wszyscy Studenci, którzy w semestrze letnim mają w planie zajęcia z Wychowania fizycznego powinni mieć ze sobą obuwie na zmianę i dowolny, ale wygodny strój sportowy.