Ratownictwo medyczne

POPRAWKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018:

mgr Przmysław Żuratyński - wszelkie zaległości, poprawki i inne sprawy związane z moją osobą i przedmiotami prowadzonymi przeze mnie będzie można załatwić 29.09.2018 o godz. 12.00 w budynku przy ul. Łabiszyńskiej.
Proszę starostów o sporządzenie do 27.09.2018 list osób, które mają jakieś zaległości.
W przeciwnym razie będziecie Państwo kierowani do innych prowadzących - zgodnie z wytycznymi dyrektora INM.

SESJA, OGŁOSZENIA:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA


Ratownictwo medyczne (nabór X’2015)

SESJA, OGŁOSZENIA:


Ratownictwo medyczne (nabór X’2016)

SESJA, OGŁOSZENIA:


Ratownictwo medyczne (nabór X’2017)

SESJA, OGŁOSZENIA:


Ratownictwo medyczne (wszystkie semestry)

SESJA, OGŁOSZENIA:

Szanowni Studenci,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, studenci ratownictwa medycznego podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz mają obowiązek szczepienia ochronnego przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dostarczenie do dziekanatu Uczelni Warszawskiej:

  • kserokopii aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczki sanitarno-epidemiologicznej bądź zaświadczenia od lekarza)
  • potwierdzenia szczepienia WZW typ B.
Studenci, którzy nie posiadają aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu po skierowania na badania.

Na czas realizacji praktyk zawodowych mają Państwo również obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW, OC z zakresem rozszerzonym o ekspozycję zawodową. W związku z tym prosimy o dostarczenie potwierdzenia posiadania wymienionych ubezpieczeń. Istnieje również możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na Uczelni, wysokość składek wynosi:
  • ubezpieczenie NNW – 30 zł.
  • ubezpieczenie OC – 55 zł.
  • dodatkowo - ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) – 74 zł (stawka dla ratownictwa medycznego)
Ubezpieczenie poekspozycyjne (ochrona HIV, WZW) jest dobrowolne. Jednocześnie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje, iż w przypadku ekspozycji zawodowej w trakcie praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych, wszelkie koszty leczenia poekspozycyjnego ponosi student we własnym zakresie. Okres ubezpieczenia: do 30.09.2017 r. W przypadku chęci dołączenia do ubezpieczenia grupowego, należy wnieść odpowiednią opłatę w kasie Uczelni lub na konto Uczelni, a następnie z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do dziekanatu w celu wypełnienia i złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Deklaracje ubezpieczenia wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy dostarczyć do Dziekanatu w terminie do 31.10.2016 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce UBEZPIECZENIA.

Warunkiem otrzymania z dziekanatu skierowania na praktyki zawodowe oraz zaświadczenia o ich odbyciu jest przedstawienie wszystkich ww. dokumentów.

PLATFORMA E-LEARNING

Na platformie e-learnigowej http://e-learning.uczelniawarszawska.pl wykładowcy przygotowali materiały rozwijające tematykę przedmiotów. Prosimy o logowanie i branie czynnego udziału w kształceniu na odległość.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szanowni Studenci,
Wszyscy Studenci, którzy w semestrze letnim mają w planie zajęcia z Wychowania fizycznego powinni mieć ze sobą obuwie na zmianę i dowolny, ale wygodny strój sportowy.