PEDAGOGIKA

Sesja poprawkowa

UWAGA STUDENCI PO OSTATNIM ROKU STUDIÓW

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tytułowania promotorów na pierwszej stronie pracy licencjackiej/magisterskiej przypominamy, że należy przestrzegać właściwych i aktualnych stopni naukowych według zaleceń promotorów, tj. dr, dr hab. lub prof. dr hab. - zgodnie z rzeczywistym stanem!

UWAGA STUDENCI !

Przypominamy, iż wzór strony tytułowej pracy magisterskiej/licencjackiej znajduje się w zakładce "Sprawy studenckie" - "Egzamin dyplomowy".

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Dziekanat zawiadamia, że terminy egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy złożyli prace dyplomowe publikowane są w formie harmonogramów na stronie Uczelni w zakładce SPRAWY STUDENCKIE / EGZAMIN DYPLOMOWY.

Wobec powyższego każdy student, który oczekuje na obronę pracy dyplomowej zobowiązany jest do zapoznania się z terminarzem egzaminów dyplomowych poprzez stronę internetową, a w przypadku niemożności stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie powiadomić dziekanat telefonicznie.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie