INFORMATYKA

INFORMATYKA (nabór X'2014)

SESJA EGZAMINACYJNA:

  • Projektowanie systemów informatycznych, w zastępstwie dr J. Stanik: w godzinach zajęć wykładowcy
  • Podstawy sztucznej inteligencji, w zastępstwie prof. K. Worwa: w godzinach zajęć wykładowcy
  • Podstawy elektrotechniki, elektrotechniki i miernictwa, dr inż. M. Suproniuk: 2.07.2017, godz. 8.00, Łabiszyńska, aula

Zaliczenia i egzaminy odbywają się w godzinach zajęć – wg ustaleń z wykładowcami

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szanowni Studenci,
Wszyscy Studenci, którzy mają w planie zajęcia z Wychowania fizycznego powinni mieć ze sobą obuwie na zmianę i dowolny, ale wygodny strój sportowy.

PRAKTYKI STUDENCKIE

Zgodnie z programem studiów studenci informatyki mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych. Zaliczenia praktyk należy dokonać do końca toku studiów według zasad opisanych szczegółowo na stronie internetowej uczelni w zakładce Praktyki Studenckie.