INFORMATYKA

INFORMATYKA (nabór X'2014)

SESJA EGZAMINACYJNA:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szanowni Studenci,
Wszyscy Studenci, którzy mają w planie zajęcia z Wychowania fizycznego powinni mieć ze sobą obuwie na zmianę i dowolny, ale wygodny strój sportowy.

PRAKTYKI STUDENCKIE

Zgodnie z programem studiów studenci informatyki mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych. Zaliczenia praktyk należy dokonać do końca toku studiów według zasad opisanych szczegółowo na stronie internetowej uczelni w zakładce Praktyki Studenckie.