GEODEZJA I KARTOGRAFIA

KOMUNIKAT w sprawie ćwiczeń terenowych
WNIOSEK o zwolnienie z ćwiczeń terenowych


GEODEZJA I KARTOGRAFIA (nabór X'2013)

SESJA, OGŁOSZENIA:


GEODEZJA I KARTOGRAFIA (nabór X'2014)

SESJA, OGŁOSZENIA:

ĆWICZENIA TERENOWE (VI semestr)
WYBÓR PROMOTORA – KOMUNIKAT
TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

SESJA EGZAMINACYJNA:

  • Gospodarka nieruchomościami, Geodezja w gospodarce nieruchomościami, dr inż. B. Wasielewska (II poprawka): 28.05.2017, godz. 17.30, Turmoncka, sala 14
  • Geodezja inżynieryjna, dr inż. S. Jastrzębski (II poprawka): 24.06.2017, godz. 12.00, Plac Żelaznej Bramy 10, aula [warunkiem przystąpienia do poprawki jest oddanie projektu]

Zaliczenia i egzaminy odbywają się w godzinach zajęć – wg ustaleń z wykładowcami

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (nabór X'2015)

Ćwiczenia terenowe IV ZGK semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

KSIĄŻKI DLA STUDENTÓW KIERUNKU „Geodezja i kartografia”
ZOBACZ

PRAKTYKI ZAWODOWE

UWAGA!

Zgodnie z programem studiów studenci geodezji i kartografii mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych. Informacje o wymiarze praktyk zamieszczane są na Rozkładach zajęć. Zaliczenia praktyk należy dokonać do końca roku studiów, na którym wypadają praktyki, według zasad opisanych szczegółowo na stronie internetowej Uczelni w zakładce Praktyki Studenckie.

AutoCAD dla studentów GiK
ZOBACZ

PODSTAWY GEODEZJI - Pytania egzaminacyjne
SZCZEGÓŁY

NOWOŚCI Z DZIEDZINY GEODEZJI, GIS, KATASTRU, FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI, KARTOGRAFII
ZOBACZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Dziekanat zawiadamia, że terminy egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy złożyli prace dyplomowe publikowane są w formie harmonogramów na stronie Uczelni w zakładce SPRAWY STUDENCKIE / EGZAMIN DYPLOMOWY.

Wobec powyższego każdy student, który oczekuje na obronę pracy dyplomowej zobowiązany jest do zapoznania się z terminarzem egzaminów dyplomowych poprzez stronę internetową, a w przypadku niemożności stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie powiadomić dziekanat telefonicznie.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ
ZOBACZ

SKRYPTY INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
ZOBACZ