GEODEZJA I KARTOGRAFIA

KOMUNIKAT w sprawie ćwiczeń terenowych
WNIOSEK o zwolnienie z ćwiczeń terenowych


GEODEZJA I KARTOGRAFIA (nabór X'2014)

SESJA, OGŁOSZENIA:

ĆWICZENIA TERENOWE (VI semestr)
WYBÓR PROMOTORA – KOMUNIKAT
TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

SESJA EGZAMINACYJNA:

  • Dr inż. Magdalena Kłęk – poprawki, warunki z wszystkich przedmiotów (ostatni termin w tej sesji) – 05.11.2017 r. godz. 11.30, ul. Turmoncka 2, sala 25A
  • Podstawy leśnictwa i geodezji leśnej, Gospodarka nieruchomościami, Geodezja w gospodarce nieruchomościami, dr inż. B. Wasielewska (poprawka): 22.10.2017, godz. 12.00, Turmoncka, sala 11
  • Szacowanie nieruchomości I, Gospodarka nieruchomościami II, Kataster nieruchomości, dr inż. M.Jaroszewska (poprawka): 21.10.2017, godz. 10.20, Turmoncka, sala 4

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (nabór X'2015)

SESJA POPRAWKOWA 2017

  • Dr inż. Magdalena Kłęk – poprawki, warunki z wszystkich przedmiotów (ostatni termin w tej sesji) – 05.11.2017 r. godz. 11.30, ul. Turmoncka 2, sala 25A
  • Poprawka z Ochrony własności intelektualnej u mgr Karola Chwesiuka odbędzie się 21.10.2017 r. o godz. 9.30 w s. 207 przy ul. Łabiszyńskiej.
  • Zaliczenie z Kartografii z dr inż. Zenonem Kaczyńskim odbędzie się 21.10.2017, godz. 13.00, s. 11, Turmoncka.
  • Zaliczenie ćwiczeń z Fotogrametrii i teledetekcji z dr inż. Michałem Kowalczykiem odbędzie się 21.10.2017, godz. 16.45, s. 102, Łabiszyńska

KSIĄŻKI DLA STUDENTÓW KIERUNKU „Geodezja i kartografia”
ZOBACZ

PRAKTYKI ZAWODOWE

UWAGA!

Zgodnie z programem studiów studenci geodezji i kartografii mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych. Informacje o wymiarze praktyk zamieszczane są na Rozkładach zajęć. Zaliczenia praktyk należy dokonać do końca roku studiów, na którym wypadają praktyki, według zasad opisanych szczegółowo na stronie internetowej Uczelni w zakładce Praktyki Studenckie.

AutoCAD dla studentów GiK
ZOBACZ

PODSTAWY GEODEZJI - Pytania egzaminacyjne
SZCZEGÓŁY

NOWOŚCI Z DZIEDZINY GEODEZJI, GIS, KATASTRU, FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI, KARTOGRAFII
ZOBACZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Dziekanat zawiadamia, że terminy egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy złożyli prace dyplomowe publikowane są w formie harmonogramów na stronie Uczelni w zakładce SPRAWY STUDENCKIE / EGZAMIN DYPLOMOWY.

Wobec powyższego każdy student, który oczekuje na obronę pracy dyplomowej zobowiązany jest do zapoznania się z terminarzem egzaminów dyplomowych poprzez stronę internetową, a w przypadku niemożności stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie powiadomić dziekanat telefonicznie.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ
ZOBACZ

SKRYPTY INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
ZOBACZ