ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA (wszystkie semestry)

Uwaga Studenci uczestniczący w seminarium dyplomowym u dr inż. W. Michalskiego!
W imieniu Promotora uprzejmie informujemy, iż obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa (jest warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego).

SESJA, OGŁOSZENIA:

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów studenci elektrotechniki mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni do końca trzeciego roku studiów. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyk lub wnioski o zwolnienie z praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje podane są na stronie uczelni w zakładce praktyki studenckie.