ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA (wszystkie semestry)

Uwaga Studenci uczestniczący w seminarium dyplomowym u dr inż. W. Michalskiego!
W imieniu Promotora uprzejmie informujemy, iż obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa (jest warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego).

SESJA, OGŁOSZENIA:

  • dr inż. Z. Seta, „Teoria obwodów I” – egzamin: 30.06.2018 r. godz. 15.00 s. 102 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. W. Michalski – 30.06.2018 r. godz. 10.00 aula, Łabiszyńska 25
  • dr J. Kłobukowska „Fizyka II – wyniki: 23.06.2018 r. godz. 9.00 s. 203 ul. Łabiszyńska 25, poprawka: 08.09.2018 r. godz. 9.00 s. 2 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. Ł. Rosłaniec – poprawka: 08.09.2018 r. godz. 11.00 s. 102 ul. Łabiszyńska 25

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów studenci elektrotechniki mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni do końca trzeciego roku studiów. W sprawie rozliczenia praktyk (zaliczenia lub zwolnienia) prosimy zgłaszać się do kierownika praktyk studenckich: dr Edyty Łyszkowskiej (szczegółowe informacje podane są na stronie uczelni w zakładce praktyki studenckie).