ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA (wszystkie semestry)

Uwaga Studenci uczestniczący w seminarium dyplomowym u dr inż. W. Michalskiego!
W imieniu Promotora uprzejmie informujemy, iż obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa (jest warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego).

Szanowni Studenci IV ZEL! Od 12.05.2018 r. następują zmiany w planie zajęć: sobotnie laboratoria z „Podstaw baz danych” oraz „Podstaw systemów operacyjnych” z mgr J. Różańskim zostają podzielone na grupy. Natomiast niedziele zajęcia z „Metod numerycznych” będą rozpoczynały się o godz. 16.30 i w zastępstwie mgr E. Sobiech poprowadzi je dr T. Miłosz. Aktualny plan zajęć : IV ZEL plan

SESJA, OGŁOSZENIA:

  • dr inż. E. Misiuk „Teoria obwodów II” egzamin: 10.02.2018 r. godz. 8.50 s. 102, ul. Łabiszyńska, poprawka: 18.03.2018 r. godz. 8.50 s. 301 ul. Turmoncka,II poprawka: 19.05.2018 r. (sobota) godz. 8.50 s. 304 przy ul. Turmonckiej 2, poprawka z „Inżynierii materiałowej”: 11.02.2018 r. godz. 8.50 s. 203 ul. Łabiszyńska, II poprawka: 18.03.2018 r. godz. 11.25 s. 301 ul. Turmoncka 2,poprawka: 19.05.2018 r. (sobota) godz. 10.30 s. 304 przy ul. Turmonckiej 2,
  • dr T. Jagodziński „Matematyka I” egzamin: 11.02.2018 r. godz. 9.00 s. 102 ul. Łabiszyńska 25, poprawka: 18.03.2018 r. o godz. 9.30 w s. 102 przy ul. Łabiszyńskiej.
  • dr inż. W. Michalski: poprawki, warunki :29.04.2018 r. o godz. 15.30 w s. 106 ul. Łabiszyńska.
  • dr inż. Z. Seta „Podstawy programowania komputerów” 11.02.2018 godz. 11.30 s. 203 ul. Łabiszyńska 25, „Podstawy mechatroniki”: 11.02.2018 r. godz. 16.00 s. 203 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. A. Bieliński „Geometria analityczna i wykreślna”: 17.02.2018 r. , godz. 8.30, s. 4, Plac Żelaznej Bramy 10, poprawki: poniedziałki od godz. 17.30, ul. Nowowiejska 20, pok. 311 (Politechnika Warszawska)
  • mgr E. Zarzecka „Matematyka I” poprawka: 17.02.2018 r. godz. 14.00 s. 2, ul. Łabiszyńska 25, II poprawka: 04.03.2018 r. godz. 13.00 s. 2 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. K. Duszczyk „Napędy elektryczne” poprawka: 10.02.2018 r. godz. 14.00 s. 204 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. Z. Staroszczyk „Technika mikroprocesorowa” dodatkowy termin zaliczenia/egzaminu: 18.02.2018 r. godz. 10.00 s. 103, ul. Łabiszyńska 25
  • mgr K. Chwesiuk „Ochrona własności intelektualnej” – poprawka: 24.02.2018 r. godz. 19.20 s 4, Plac Żelaznej Bramy 10
  • Podstawy automatyki i regulacji dr inż. W. Olchowik, mgr inż. P. Figoń, poprawa: 03.03.2018 r. s. 103 ul. Łabiszyńska 25, wykład: godz. 8.00, laboratorium: godz. 9.00

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów studenci elektrotechniki mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni do końca trzeciego roku studiów. W sprawie rozliczenia praktyk (zaliczenia lub zwolnienia) prosimy zgłaszać się do kierownika praktyk studenckich: dr Edyty Łyszkowskiej (szczegółowe informacje podane są na stronie uczelni w zakładce praktyki studenckie).