ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA (wszystkie semestry)

Uwaga Studenci uczestniczący w seminarium dyplomowym u dr inż. W. Michalskiego!
W imieniu Promotora uprzejmie informujemy, iż obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa (jest warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego).

Szanowni Studenci II ZEL
Informujemy, iż 30.06.2018 r. o godz. 8.00 w s. 102 przy ul. Łabiszyńskiej odbędzie się wykład z „Podstaw elektroniki” z dr inż. Ł. Rosłańcem (odpracowanie zajęć z 02.06. br. ), a od godz. 11.00 zajęcia laboratoryjne z „Podstaw elektroniki” (odpracowanie zajęć z 02.06 br). Ponadto 30.06.2018 r. o godzinie 9:50 odbędzie się zaliczenie z "Podstaw elektroniki", a o godzinie 10.00 tego samego dnia zaliczenie z "Metrologii elektrycznej".

Szanowni Studenci IV ZEL
Informujemy, iż 23.06.2018 r. o godz. 8.00 w s. 206 przy ul. Łabiszyńskiej odbędzie się wykład z „Maszyn elektrycznych” z dr inż. Ł. Rosłańcem (odpracowanie zajęć z 27.05. br.), natomiast o godz. 13.25 w s. 206 wykład z Teorii pola elektromagnetycznego (odpracowanie zajęć z 09.06. br). W dniu 24.06.2018 r. zajęcia z dr inż. Ł. Rosłańcem odbywają się zgodnie z planem. Natomiast 01.07.2018 r. o godz. 8.00 w s. 102 przy ul. Łabiszyńskiej odbędzie się zaliczenie z „Teorii pola elektromagnetycznego”, o godz. 9.00 w s. 102 egzamin z „Maszyn elektrycznych”, a o godz. 10.00 egzamin z „Podstaw energoelektroniki”. Jednocześnie zawiadamiamy, iż osoby zainteresowane terminem warunkowym z „Podstaw elektroniki” oraz „Metrologii elektrycznej” u dr inż. Ł. Rosłańca zgłaszają się 30.06.2018 r. o godz. 8.50 do sali 102 przy ul. Łabiszyńskiej.

SESJA, OGŁOSZENIA:

  • dr inż. Z. Seta, „Teoria obwodów I” – egzamin: 30.06.2018 r. godz. 15.00 s. 102 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. W. Michalski – 30.06.2018 r. godz. 10.00 aula, Łabiszyńska 25
  • dr J. Kłobukowska „Fizyka II – wyniki: 23.06.2018 r. godz. 9.00 s. 203 ul. Łabiszyńska 25

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów studenci elektrotechniki mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni do końca trzeciego roku studiów. W sprawie rozliczenia praktyk (zaliczenia lub zwolnienia) prosimy zgłaszać się do kierownika praktyk studenckich: dr Edyty Łyszkowskiej (szczegółowe informacje podane są na stronie uczelni w zakładce praktyki studenckie).