ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA (wszystkie semestry)

Uwaga Studenci uczestniczący w seminarium dyplomowym u dr inż. W. Michalskiego!
W imieniu Promotora uprzejmie informujemy, iż obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa (jest warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego).

SESJA, OGŁOSZENIA:

  • dr inż. Z. Seta, „Teoria obwodów I” – egzamin: 30.06.2018 r. godz. 15.00 s. 102 ul. Łabiszyńska 25, poprawka: 30.09.2018 r. godz. 16.45, s 4, Pl. Żelaznej Bramy 10
  • dr inż. W. Michalski – 30.06.2018 r. godz. 10.00 aula, Łabiszyńska 25, poprawka, warunek: 30.09.2018 r. godz. 16.45, s 7, Pl. Żelaznej Bramy 10
  • dr J. Kłobukowska „Fizyka II – wyniki: 23.06.2018 r. godz. 9.00 s. 203 ul. Łabiszyńska 25, poprawka: 08.09.2018 r. godz. 9.00 s. 2 ul. Łabiszyńska 25, II poprawka: 06.10.2018 r. godz. 14.10, sala 106 ul. Łabiszyńska 25
  • dr inż. Ł. Rosłaniec – poprawka: 08.09.2018 r. godz. 11.00 s. 102 ul. Łabiszyńska 25
  • mgr E. Zarzecka „Matematyka”: 29.09.2018 r. godz. 19.00, sala 202 ul. Łabiszyńska 25
  • mgr R. Drachal „Filozofia”, „Rachunek prawdopodobieństwa”: 06.10.2018 r. godz. 18.35, aula. Pl. Żelaznej Bramy 10
  • dr T. Jagodziński „Matematyka”: 07.10.2018 r., II poprawka - 25.11.2018 r. godz. 13.25 s. 28 ul. Turmoncka 2

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów studenci elektrotechniki mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni do końca trzeciego roku studiów. W sprawie rozliczenia praktyk (zaliczenia lub zwolnienia) prosimy zgłaszać się do kierownika praktyk studenckich: dr Edyty Łyszkowskiej (szczegółowe informacje podane są na stronie uczelni w zakładce praktyki studenckie).