ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA (wszystkie semestry)

Uwaga Studenci uczestniczący w seminarium dyplomowym u dr inż. W. Michalskiego!
W imieniu Promotora uprzejmie informujemy, iż obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa (jest warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego).

SESJA EGZAMINACYJNA:

  • Metrologia elektryczna (godz. 10.00), Podstawy elektroniki (godz. 11.30), (poprawka) - dr inż. B. Dziadak: 16.09.2017 r. s. 203 ul. Łabiszyńska
  • dr inż. W. Michalski – poprawki i warunki obejmujące zaliczenie ćwiczeń i egzamin (również z przedmiotów prowadzonych przez dr inż. M. Suproniuka): Teoria obwodów I, Teoria obwodów II, Podstawy energoelektroniki, Inżynieria oświetlania: Badania i pomiary w instalacjach elektrycznych, Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych: 28.10.2017 r. godz. 9.00 aula Łabiszyńska (ostatni termin w tej sesji);
  • dr M. Rolak „Podstawy energoelektroniki” – laboratorium (poprawka): 28.10.2017 r. o godz. 11.15 s. 103 przy ul. Łabiszyńskiej.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programem studiów studenci elektrotechniki mają obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni do końca trzeciego roku studiów. W sprawie rozliczenia praktyk (zaliczenia lub zwolnienia) prosimy zgłaszać się do kierownika praktyk studenckich: dr Edyty Łyszkowskiej (szczegółowe informacje podane są na stronie uczelni w zakładce praktyki studenckie).