EGZAMIN DYPLOMOWY

ZASADY KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH

Harmonogramy egzaminów dyplomowych:

17.05.2019 r. (piątek) – EKLEKTROTECHNIKA

17.05.2019 r. (piątek) – EKLEKTROTECHNIKA

02.06.2019 r. (niedziela) – RATOWNICTWO MEDYCZNE (dr n. med. Edyta Szymańska, dr n. med. Maciej Cyran, dr n. o zdr. Daniel Ślęzak)

Terminarz egzaminów dyplomowych:

Oświadczenie Studenta

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Ankieta Absolwenta UWMSC

Ankieta Pracodawcy Absolwenta UWMSC

UWAGA!!!

Obowiązujące WZORY STRON TYTUŁOWYCH prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów zamieszczone są przy pytaniach do egzaminu dyplomowego!

Technika pisania pracy dyplomowej – Zdzisław Sirojć

Tutaj można pobrać cały podręcznik w formacie pdf:
Technika pisania pracy dyplomowej do pobrania

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że Studenci studiów I stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zachowują prawo do posługiwania się legitymacją studencką do dnia 31 października w roku, w którym kończą studia!

Studenci studiów II stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zobowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej Przewodniczącemu Komisji Egzaminu dyplomowego w dniu obrony pracy magisterskiej.

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Dziekanat zawiadamia, że terminy egzaminów dyplomowych dla studentów, którzy złożyli prace dyplomowe publikowane są w formie harmonogramów na stronie Uczelni w zakładce SPRAWY STUDENCKIE / EGZAMIN DYPLOMOWY.
Wobec powyższego każdy student, który oczekuje na obronę pracy dyplomowej zobowiązany jest do zapoznania się z terminarzem egzaminów dyplomowych poprzez stronę internetową, a w przypadku niemożności stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie powiadomić dziekanat telefonicznie.

Pytania do egzaminu dyplomowego - Budownictwo

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
PYTANIA

Pytania do egzaminu dyplomowego - Ekonomia :

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Studia pierwszego stopnia

Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Usługi logistyczne
Specjalność: Ekonomika i organizacja handlu
Specjalność: Rachunkowość i analiza finansowa
Specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Studia drugiego stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego - Ekonomia (studia drugiego stopnia)

Pytania do egzaminu dyplomowego - Elektrotechnika :

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Lista pytań ogólnych na egzamin dyplomowy dla kierunku elektrotechnika

Lista pytań dla specjalności Instalacje elektryczne w budownictwie

Pytania do egzaminu dyplomowego - Geodezja i kartografia

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Geodezja i kartografia - pytania ogólne
Geodezja inżynieryjna
Kataster i wycena nieruchomości
Systemy informacji przestrzennej

Pytania do egzaminu dyplomowego - Informatyka

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Pytania z zakresu informatyki
Lista pytań dla specjalności ISZ
Lista pytań dla specjalności TI

Pytania do egzaminu dyplomowego - Ratownictwo medyczne

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ
PYTANIA

Pytania do egzaminu dyplomowego - Pedagogika

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Studia pierwszego stopnia


Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Specjalność: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia drugiego stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego - Pedagogika magister (studia II stopnia) - specjalizacja NAUCZYCIELSKA
Pytania do egzaminu dyplomowego - Pedagogika magister (studia II stopnia) - specjalizacja NIENAUCZYCIELSKA

Pytania do egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo - studia stacjonarne

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
PYTANIA

Pytania do egzaminu dyplomowego - Turystyka i rekreacja

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Pytania ogólne z zakresu Turystyki i rekreacji
Pytania ze specjalności Hotelarstwo i gastronomia
Pytania ze specjalności Zarządzanie biznesem turystycznym i rekreacyjnym
Pytania ze specjalności Eko i Agroturystyka

Pytania do egzaminu dyplomowego - Zdrowie publiczne

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Pytania ogólne z zakresu Zdrowia publicznego
Pytania ze specjalności Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Pytania ze specjalności Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pytania ze specjalności Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

UWAGA

Studenci, którzy chcieliby otrzymać również odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski zobowiązani są do złożenia wraz z podaniem dodatkowego zdjęcia(identycznego jak do oryginału dyplomu) i wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z Umowy określającej warunki odpłatności zastudia. Wwniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym można składać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.