Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej-Curie


BUDOWNICTWO

SESJA, OGŁOSZENIA:

Wytrzymałość materiałów I i II, Fizyka budowli – dr inż. Szczepan Lutomirski – 30.06.2018 r. godz. 9.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 2

Instalacje elektryczne – zaliczenie – mgr J. Niewczas – 01.07.2018 r. godz. 14.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 2

Chemia budowlana – zaliczenie - dr inż. J. Kuziak – 30.06.2018 r. godz. 12.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 2

Kataster i gospodarka nieruchomościami – II POPRAWKA - dr inż. Bożena Wasielewska – 16.06.2018 r. godz. 13.15, ul. Turmoncka 2, sala 304

Mechanika konstrukcji – zaliczenie, egzamin – dr inż. Magdalena Ataman, prof. dr hab. Wacław Szcześniak – 23.06.2018 r. godz. 9.00, Plac Żelaznej Bramy 10, s. 4

Konstrukcje metalowe II – zaliczenie, egzamin – dr inż. Barbara Radejowska – 23.06.2018 r. godz. 10.00, Plac Żelaznej Bramy 10, Aula

ĆWICZENIA TERENOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


PRAKTYKI STUDENCKIE:

Zgodnie ze standardami i planami studiów:
Dziekanat UW im. MSC informuje o obowiązku zaliczenia praktyk studenckich:

  • IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni i VI semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni.

Zaliczenia praktyk studenckich należy dokonać do końca roku studiów na którym wypadają praktyki według zasad opisanych szczegółowo z zakładce Praktyki Studenckie na stronie internetowej Uczelni Proszę dokładnie zapoznać się ze szczegółami zaliczania lub zwolnienia z praktyk studenckich. Wpis zaliczenia lub zwolnienia z praktyki Kierownik Praktyk Studenckich dr Edyta Łyszkowska odnotowuje na zaświadczeniu o odbyciu praktyk, zwolnieniu lub dzienniczku praktyk, które student powinien potem złożyć w dziekanacie.