BUDOWNICTWO

SESJA, OGŁOSZENIA:

SESJA EGZAMINACYJNA 2017 - wszystkie semestry

Uwaga studenci rok I i II grupy ZBU1-2,
Każdy student (oprócz osób, które ubiegały się i otrzymały zaliczenie na podstawie zaświadczeń z pracy) ma obowiązek wybrać 1 w/w grup. Zapisu można dokonać poprzez WIRTUALNY DZIEKANAT w dniach 14.06.2017,od godz. 12.00 do 28.06.2017, godz. 14.00
Na dany termin ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zapisu

Harmonogram ćwiczeń w linku
Ćwiczenie terenowe I i II rok - informacja
WNIOSEK o zwolnienie z ćwiczeń


PRAKTYKI STUDENCKIE:

Zgodnie ze standardami i planami studiów:
Dziekanat UW im. MSC informuje o obowiązku zaliczenia praktyk studenckich:

  • IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni i VI semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni.

Zaliczenia praktyk studenckich należy dokonać do końca roku studiów na którym wypadają praktyki według zasad opisanych szczegółowo z zakładce Praktyki Studenckie na stronie internetowej Uczelni Proszę dokładnie zapoznać się ze szczegółami zaliczania lub zwolnienia z praktyk studenckich. Wpis zaliczenia lub zwolnienia z praktyki Kierownik Praktyk Studenckich dr Edyta Łyszkowska odnotowuje na zaświadczeniu o odbyciu praktyk, zwolnieniu lub dzienniczku praktyk, które student powinien potem złożyć w dziekanacie.