BUDOWNICTWO

SESJA, OGŁOSZENIA:

Fizyka budowli, Wytrzymałość materiałów – dr inż. Szczepan Lutomirski – ostatni termin poprawkowy - 24.11.2018 r. godz. 16.50, Plac Żelaznej Bramy 10, sala nr 6

Chemia budowlana - dr inż. J. Kuziak – II POPRAWKA - 25.11.2018r. godz. 10.00, Plac Żelaznej Bramy 10, sala 5

Mechanika konstrukcji – dr inż. Magdalena Ataman, prof. dr hab. Wacław Szcześniak – II POPRAWKA - 17.11.2018 r. godz. 9.40, Plac Żelaznej Bramy 10, sala 5


PRAKTYKI STUDENCKIE:

Zgodnie ze standardami i planami studiów:
Dziekanat UW im. MSC informuje o obowiązku zaliczenia praktyk studenckich:

  • IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni i VI semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni.

Zaliczenia praktyk studenckich należy dokonać do końca roku studiów na którym wypadają praktyki według zasad opisanych szczegółowo z zakładce Praktyki Studenckie na stronie internetowej Uczelni Proszę dokładnie zapoznać się ze szczegółami zaliczania lub zwolnienia z praktyk studenckich. Wpis zaliczenia lub zwolnienia z praktyki Kierownik Praktyk Studenckich dr Edyta Łyszkowska odnotowuje na zaświadczeniu o odbyciu praktyk, zwolnieniu lub dzienniczku praktyk, które student powinien potem złożyć w dziekanacie.