BUDOWNICTWO

SESJA, OGŁOSZENIA:

Wytrzymałość materiałów I i II – POPRAWKA – dr inż. Sz. Lutomirski – 10.03.2018 r. godz. 14.15, ul. Turmoncka 2, sala 302

dr inż. Bożena Wasielewska - Kataster i gospodarka nieruchomościami – POPRAWKA – 07.04.2018 r. godz. 16.00, ul. Turmoncka 2, sala 27


PRAKTYKI STUDENCKIE:

Zgodnie ze standardami i planami studiów:
Dziekanat UW im. MSC informuje o obowiązku zaliczenia praktyk studenckich:

  • IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni i VI semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni.

Zaliczenia praktyk studenckich należy dokonać do końca roku studiów na którym wypadają praktyki według zasad opisanych szczegółowo z zakładce Praktyki Studenckie na stronie internetowej Uczelni Proszę dokładnie zapoznać się ze szczegółami zaliczania lub zwolnienia z praktyk studenckich. Wpis zaliczenia lub zwolnienia z praktyki Kierownik Praktyk Studenckich dr Edyta Łyszkowska odnotowuje na zaświadczeniu o odbyciu praktyk, zwolnieniu lub dzienniczku praktyk, które student powinien potem złożyć w dziekanacie.