Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej-Curie


AKTUALNOŚCI DZIEKANATU

Ratownictwo medyczne - Dr Maciej Cyran zaliczenia i poprawki :

05.05.2018 roku poprawa zaliczenia z medycyny ratunkowej dla 2 semestru g. 12:15 (żelaznej bramy, sala 4)

06.05.2018 roku egzamin z medycyny ratunkowej dla 6 semestru g. 12:30 I tura, g. 14:30 II tura (żelaznej bramy, sala 4)

20.05.2018 roku poprawa egzamin z medycyny ratunkowej dla 6 semestru g. 12:30 I tura, g. 14:30 II tura (żelaznej bramy, sala 4)

02.06.2018 roku zaliczenie z leczenia bólu dla 4 semestru g. 8:00 I tura, g. 12:15 II tura, g. 16:50 III tura (turmoncka 2, sala 10)

03.06.2018 egzamin z anestezjologii i intensywnej terapii dla 4 semestru g. 9:00 I tura, g. 10:30 II tura ( żelaznej bramy, aula)

17.06.2018 poprawa zaliczenia z medycyny ratunkowej dla 4 semestru g. 12:15 (żelaznej bramy, aula)

- Dodatkowe zaliczenie poprawkowe u dr Ewy Kępki odbędzie się 22.04.2018, g. 10.25, Łabiszyńska, s. 202.

- mgr Sławomir Połodziuk – poprawki dla wszystkich kierunków - pl. Żelaznej Bramy 10 – Pałac Lubomirskich – sobota 17.03.2018 godz. 8:00 sala nr 1

- dr hab. Zdzisław Sirojć – poprawki dla wszystkich kierunków - 24.03.2018 o godz. 14.00 w s. 28 przy ul. Turmonckiej 2.

- lek. med. Jakub Wroński - poprawka Medycyna Ratunkowa Wykład - wszystkie semestry - 7.04.2018 , Plac Żelaznej Bramy- Pałac Lubomirskich , sala nr 4, godz. 18:00

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie