REKRUTACJA

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 1 - Wniosek o potwierdzenie (uznanie) efektów uczenia się osiągniętych w edukacji nieformalnej i pozaformalnej

REKRUTACJA 2019/2020

Uchwała Senatu z dnia 22 listopada 2018 w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 6 / 2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w UW MSC w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu z dnia 23 maja 2018 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w UW MSC w roku akademickim 2019/2020

REKRUTACJA 2018/2019

Uchwała Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w UW MSC w roku akademickim 2018_2019

Decyzja Kanclerza Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w sprawie wzorów umów zawieranych pomiędzy Uczelnią a studentem określających warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz ich wysokość dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do decyzji Kanclerza - umowa pielęgniarstwo

Załącznik nr 2 do decyzji Kanclerza - umowa ratownictwo medyczne


WYMAGANE DOKUMENTY


BIURA REKRUTACYJNE

 

Pałac Lubomirskich

Pl. Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa

tel. 22 654 96 04

 

informacja@uwmsc.pl

Godziny pracy rekrutacji:

pon-pt: 7:30 - 15:00

sobota: nieczynne

 

Targówek

ul.Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

tel. 22 675 88 65

rekrutacja@uwmsc.pl

 

Godziny pracy rekrutacji:

pon-pt: 8:00 - 16:00

sobota: 9:00 - 13:00

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie