Lista recenzentów artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Waldemar Bańka – Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zbigniew Binderman – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Kazimierz Chyc – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Konstantin Jakimczuk – Instytut Spółdzielczości w Winnicy (Ukraina)
Walery Karsiekin – Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki (Ukraina)
Jerzy Kiełbowicz – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie
Elżbieta Kotowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
Wojciech Maciejewski – Uniwersytet Warszawski
Hanna Markiewicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Bazyli Nazaruk – Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Alica Petrašova – Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
Eugeniusz Sobczak – Politechnika Warszawska
Marcin Staniewski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Waldemar Stelmach – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bolesław Szafrański – Wojskowa Akademia Techniczna
Elżbieta Weiss – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Międzynarodowej w Preszowie (Słowacja)