Ratownictwo medyczne

ZAWÓD: RATOWNIK MEDYCZNY

Studiując na kierunku Ratownictwo medyczne zdobędziesz wiedzę i umiejętności wymagane do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (rozdział 2, art. 10) ratownikiem medycznym może być osoba, która m.in.:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne (...).

Zawód ratownika medycznego polega na:
1) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
2) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.(rozdział 2, art. 11)

Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym tekstem Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Kliknij

Dzień Ratownictwa Medycznego
Pamiętajmy, że 13 października ratownicy medyczny i inni pracownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego obchodzą swoje święto.

Studenci kierunku Ratownictwo medyczne realizują program zatwierdzony przez PKA i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Zapraszamy do uczestniczenia w pracach Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego.

CZASOPISMA O TEMATYCE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

NA RATUNEK - wyd. Elamed
EMERGENCY MEDICAL SERVICE. Ratownictwo medyczne - wyd. Aluna
ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO - wyd. Akademia Medycyny
RESUSCITATION - wyd. Elsevier
PO DYPLOMIE - wyd. Medical Tribune Polska Sp. z o.o.
MEDYCYNA PRAKTYCZNA - SOR - wyd. Medycyna praktyczna

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

JĘZYK MIGOWY NIE OBCY NASZYM RATOWNIKOM MEDYCZNYM
STUDENCI KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE W CZASIE ZAJĘĆ
Minimalizowanie ryzyka zakłuciom i Iluminacja naczyniowa

VIII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym 2017

I stało się - Nasz Uczelniany Team Studentów Ratownictwa Medycznego już po zawodach... W dniach 9 – 11 czerwca 2017 roku odbyły się VIII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Organizatorem był Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Adresatem zawodów byli studenci reprezentujący 22 Uczelnie Wyższe z całego kraju. Naszą Uczelnię reprezentowali: Bartłomiej Kot (student III roku RM - kierownik zespołu), Karina Jarosławska-Kolman (studentka II roku RM) oraz Wojciech Podsiadło (student II roku RM). Wg kolejności starowania do zadań, zespół miał nr 5. Każdy zespół stanął przed koniecznością sprostania siedmiu wymagającym zadaniom. Zadanie nr 1 "Pokój" polegało na resuscytacji swieżorodka, tzw. interwencja na pomoc innemu zespołowi, który przyjął poród i wykonywał resuscytację matki dziecka. Zadanie nr 2 "ABCDE" polegało na indywidualnym wypełnieniu testu weryfikującego wiedzę zespołu. Zadanie nr 3 "Złomek" dotyczył udzielenia pomocy bezdomnemu z wbitym prętem w brzuch oraz świadkowi zdarzenia, który nagle dostał ataku padaczki. Zadanie nr 4 "Spacer" miało sprawdzić reakcję zespołu na objawy wstrząsu anafilaktycznego u dziecka po ukąszeniu przez żmiję. Zadanie nr 5 "Grill" opierało się na wytycznych PALS i pomocy dziecku w stanie nagłego zatrzymania krążenia, jaka również poradzenie sobie z matką dziecka i świadkiem zdarzenia, którzy byli pod wpływem alkoholu. Zadanie nr 6 "Pięćset" było sprawdzeniem współpracy zespołu z jednostkami straży pożarnej przy ratowaniu ciężarnej potrąconej przez motocyklistę. Zadanie nr 7 "Sauna" dotyczyło wdrożenia postępowania ALS u mężczyzny, który wyszedł z sauny oraz miał zaburzenia rytmu oraz nagłe zatrzymanie krążenia. W zadaniach tych zespoły musiały wykazać się obszerną wiedzą i umiejętnościami w zakresie aktualnych standardów postępowania ratunkowego. W skład komisji sędziowskiej wchodzili wykładowcy akademiccy, instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji oraz International Trauma Life Support, zwycięzcy oraz medaliści Otwartych Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym oraz Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Jak na debiut naszych ratowników, miejsce 14 na 22 drużyny jest wspaniałym wyczynem.... Za rok zawody w Krakowie...Oczywiście ratowników UWMSC nie zabraknie ;) Dodać należy, że przy okazji zawodów Nasi studenci uczestniczyli w I Konferencji Ratownictwa medycznego - Szczyrk 2017. Tematyka konferencji opierała się na najważniejszych aspektach ratownictwa medycznego.

Do pobrania: Wyniki zawodów

SKN RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UWMSC W AKCJI DYDAKTYCZNEJ

W dniu 25 kwietnia 2017 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego uczestniczyli w projekcie skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Ratownikom przydzielono zadanie przeszkolenie uczniów z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowanie sprzętu ratownicznego. W ramach projektu studenci przeprowadzili prezentacje sprzętu ratowniczego, takiego jak defibrylator, pulsoksymetr, glukometr, deska ortopedyczna, podbieraki. Ponadto wykonali pokaz podstawowych czynności z zakresu pierwszej pomocy. W projekcie uczestniczyło około 240 dzieci, które zapoznały się z zasadami układania pacjenta w pozycji bezpiecznej, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej po czym miały okazje przećwiczyć konkretne czynności na fantomie oraz w przypadku pozycji bocznej ustalonej wzajemnie na sobie. Uczniowie klas 0-6 okazali sie ambitnymi kursantami chętnie podejmując czynności praktyczne oraz zadając mnóstwo niebanalnych pytań. Uczelnię Warszawską reprezentowali:
Kamil Sawicki Ratownik Medyczny - przewodniczący SKNRM, student III roku RM
Karina Rybaczyk - wiceprzewodnicząca SKNRM, studentka I roku RM
Wojciech Dobrzynski - sekretarz SKNRM, student I roku RM
Anna Walaszyczyk-Grzesiak - członek SKNRM, studentka I roku RM
Dawid Daszkiewicz- - członek SKNRM, student I roku RM.
Nad całością czuwał opiekun - mgr Przemysław Żuratyński

OBÓZ SPECJALISTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - GIŻYCKO 2017

Za nami kolejny już obóz specjalistyczny z zakresu współpracy w ratownictwie specjalistycznym. Jak w roku ubiegłym, odbył się w Giżycku. Studenci zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu:
- dysponowanie i powiadamianie ratunkowe,
- zasoby sprzętowe w ramach ratownictwa wodnego, wysokościowe i taktycznego,
- ratownictwo wodne na akwenie,
- ratownictwo wysokościowe,
- ratownictwo taktyczne,
- ratownictwo medyczne na miejscu zdarzenia, w czasie transportu i szpitalnym oddziale ratunkowym,
- psychologia i reagowanie kryzysowe - negocjacja w ratownictwie oraz radzenie sobie ze stresem.
Program był napięty. Studenci podzieleni na mniejsze grupki pracowali jako zespoły, mając do dyspozycji cały sprzęt MOPR Giżycko oraz instruktorów ratownictwa wysokościowego i taktycznego. Nad całością czuwała mgr Mirosława Borowa (opiekun obozu z ramienia Uczelni - nauczyciel akademicki) oraz Radosław Wiśniewski (opiekun obozu z ramienia MOPR Giżycko - ratownik medyczny). Poszczególne zakresy realizowane były przez instruktorów z bogatym doświadczeniem zawodowym:
- mgr Radosław Wiśniewski - ratownik medyczny, ratownik wodny, płetwonurek, uprawnienia ratownika lodowego;
- mgr Mirosława Borowa - pielęgniarka systemu, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ratownik medyczny, ratownik wodny
- mgr Urszula Dylewska - ratownik medyczny, ratownik wodny
- lic. Karol Dylewski - ratownik medyczny, ratownik wodny
- Bartłomiej Borys - ratownik wodny
- Jakub Kiezik - ratownik wodny
- Robert Bystrzycki - ratownik wysokościowy, pracownik CBŚP
- mgr Dariusz Luma - ratownik wodny, płetwonurek, uprawnieni działań w zakresie ratownictwa lodowego
- mgr Agnieszka Gosk - psycholog, psychologia interwencyjna, ratownik medyczny
- lic. Mateusz Moroz - ratownik medyczny, ratownik wodny, ratownictwo taktyczne
W rolę pozorantów wcieli się ratownicy MOPR Giżycko oraz studenci działający w SKN RM UWMSC (Kamil Sawicki, Karina Rybaczyk, Anna Walaszczyk-Grzesiak, Wojciech Dobrzyński, Rafał Ozimina). Pogoda na mazurach dopisała. Raz słońce, raz deszcz 😊typowe warunki ratownictwa :) Nikt się nie rozchorował. Nikt nie doznał urazu. Każdy bezpiecznie dojechał do swoich miejsc zamieszkania. Niejednokrotnie studenci zmierzyli się z własnymi lękami oraz fobiami. Realizowali zadania, które układały się w łańcuch pracy z pacjentem:
- powiadomienie i zadysponowanie zespołu,
- dojazd zespołu na miejsce zdarzenia,
- medyczne czynności ratunkowe na miejscu zdarzenie,
- zadysponowanie dodatkowych sił,
- medyczne czynności ratunkowe w czasie transportu,
- medyczne czynności ratunkowe w SOR,
- debrifing z psychologiem.

STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PO RAZ KOLEJNY PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM 22. FESTIWALU MUZYCZNEGO „PRZYSTANEK WOODSTOCK” KOSTRZYN NAD ODRĄ 2016

Po raz kolejny studenci Naszej Uczelni brali udział przy zabezpieczeniu medycznym 22. festiwalu muzycznego „Przystanek Woodstock 2016” w Kostrzynie nad Odrą. W ramach stałej współpracy między Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą i Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie studenci mogli zdobyć cenną wiedzę i przydatne umiejętności do pracy w zawodzie ratownika medycznego...
(KLIKNIJ, aby przeczytać więcej)

STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA SZKOLENIU SPECJALISTYCZNYM

Studenci II i III roku kierunku Ratownictwo medyczne Naszej Alma Mater wzięli udział w szkoleniu specjalistycznym „SPECYFIKA PRACY RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ZESPOŁACH KARETEK WODNYCH” - GIŻYCKO 2016. Wrócili z bagażem umiejętności i doświadczeń.
(KLIKNIJ, aby przeczytać więcej)

STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM FESTIWALU MUZYCZNEGO „PRZYSTANEK WOODSTOCK” KOSTRZYN NAD ODRĄ 2015

Kolejny festiwal muzyczny „Przystanek Woodstock” dobiegł końca. Studenci Naszej Alma Mater mogą być z siebie dumni, gdyż spisali się na medal. Bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców miasta Kostrzyn nad Odrą było w ich rękach. (KLIKNIJ, aby przeczytać więcej)

KONFERENCJE O TEMATYCE RATOWNICTWO MEDYCZNE/MEDYCYNA RATUNKOWA
Plan konferencji krajowych na rok 2015

*XXIV Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, 25 – 28 lutego 2015 r. – Karpacz, Polska
      Kliknij
* Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy - stan aktualny i przyszłość” Bydgoszcz, 29 maja 2015 r.
      Kliknij
* V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine CEEM 2015” 17 – 20 czerwca 2015 r. – Gdańsk, Polska
      Kliknij

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie