Projekt: "UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa"


PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Szanowni Studenci

Chętnych do uczestnictwa w projekcie "UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz do składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 14 – 23 października 2017 r.
Miejsce: ul. Łabiszyńska 25 pok. Nr 4 (dziekanat)
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu, pok. nr 4 przy ul. Łabiszyńskiej 25, w godzinach:
poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00
sobota 08.00 – 15.00

REGULAMIN UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA STUDENTÓW/STUDENTEK

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/DEKLARACJA UCZESTNICTWA

ANKIETA REKRUTACYJNA

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie