Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny usługi:
pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych;
specjalizacja: położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne.

   Dokumenty do pobrania:

   1.Zapytanie ofertowe(.pdf)

   2.Przedmiot zamówienia (.pdf)

   3.Formularz ofertowy (.docx)

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny przygotowania
i realizacji testu predyspozycji zawodowych
wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim.

   Dokumenty do pobrania:

   1.Zapytanie ofertowe(.pdf)

   2.Przedmiot zamówienia (.pdf)

   3.Formularz ofertowy (.docx)


Archiwum

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny przygotowania
i realizacji testu predyspozycji zawodowych
wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim.

   Dokumenty do pobrania:

   1.Zapytanie ofertowe(.pdf)

   2.Przedmiot zamówienia (.pdf)

   3.Formularz ofertowy (.docx)

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny przygotowania i realizacji testu predyspozycji zawodowych
wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim.

   Dokumenty do pobrania:

   1.Zapytanie ofertowe(.pdf)

   2.Przedmiot zamówienia (.pdf)

   3.Formularz ofertowy (.docx)

Postępowanie w celu wyboru wykonawcy zamówienia na realizację zajęć
dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia.

   Dokumenty do pobrania:


   1.Zapytanie ofertowe 14.02.2018 (.pdf)

   2.Formularz Ofertowy 14.02.2018 (.docx)

   3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 14.02.2018 (.docx)

   4.Wzór umowy z wykonawcą 14.02.2018 (.docx)

   5.Informacja o wyniku postępowania_zajęcia dodatkowe (.pdf)


Postępowanie w celu wyboru wykonawcy zamówienia na pełnienie funkcji
opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych.

Dokumenty do pobrania:


   1.Zapytanie ofertowe 01.02.2018 (.pdf)

   2.Formularz Ofertowy 01.02.2018 (.docx)

   3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 01.02.2018 (.docx)

   4.Wzór umowy z wykonawcą 01.02.2018 (.docx)

   5.Modyfikacja zapytania ofertowego 06.02.2018 (.pdf)

   6.Modyfikacja zapytania ofertowego 08.02.2018 (.pdf)


   Informacja o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych (.pdf)

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie