Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


Studenci, chcący skorzystać z oferowanych form wsparcia powinni wypełnić poniższe dokumenty i pozostawić w dziekanacie lub w biurze projektu, pok. 201.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA STUDENTÓW/STUDENTEK

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/DEKLARACJA UCZESTNICTWA

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „KOMPETENTNI W OBSZARZE SPOŁECZNYM - druk x2

CV KOMPETENCYJNE

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie