Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


Aktualne:

opublikowano 04.01.2017
aktuaizacja 13.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i kompleksowej obsługi dwudziestu pięciu zagranicznych wyjazdów studyjnych dla studentów/studentek (4 dni z podróżą/wyjazd studyjny) - w Niemczech (w Lipsku lub w odległości nie większej niż 50 km od Lipska) dla maksymalnie 721 studentów/studentek Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, kierunków: ekonomia, pedagogika, turystyka i rekreacja

w ramach projektu pt. „Kompetentni w obszarze społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 04.01.2017 r.
Data składania Oferty: 06.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz uczelniawarszawska.pl

DO POBRANIA:

 1. Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
 1. Informacja z sesji otwarcia ofert
 2. Informacja z sesji otwarcia ofert - modyfikacja
 1. Pełna treść zapytania
 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie powiązania kapitałowe i osobowe
 6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wraz z zakresem powierzanych w ramach zamówienia prac
 8. Załącznik nr 7 - Program wizyty studyjnej
 9. Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy
 1. Pytania i odpowiedzi

Archiwalne:

opublikowano 20.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
DLA CELÓW SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 25-CIU ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW
STUDYJNYCH DO NIEMIEC

w ramach projektu pt. „Kompetentni w obszarze społecznym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy
opublikowano 14.12.2016
Zawiadomienie u unieważnieniu postepowania w trybie zasady konkurencyjności
opublikowano 10.12.2016
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
opublikowano 09.12.2016
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
opublikowano 09.12.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
opublikowano 07.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące organizacji i kompleksowej obsługi dwudziestu pięciu zagranicznych wyjazdów studyjnych dla studentów/studentek (4 dni z podróżą/wyjazd studyjny) - w Niemczech (w Lipsku lub w odległości nie większej niż 50 km od Lipska) dla maksymalnie 721 studentów/studentek Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, kierunków: ekonomia, pedagogika, turystyka i rekreacja
w ramach projektu
pt. „Kompetentni w obszarze społecznym”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 07.11.2016 r.
Data składania Oferty: 08.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
http://www.uczelniawarszawska.pl/eu_projekt2016

DO POBRANIA:

 1. Pełna treść zapytania
 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie powiązania kapitałowe i osobowe
 6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wraz z zakresem powierzanych w ramach zamówienia prac
 8. Załącznik nr 7 - Program wizyty studyjnej
 9. Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy
 10. Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego
 11. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 02.12.2016

opublikowano 27.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
DLA CELÓW SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 25-CIU ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW
STUDYJNYCH DO NIEMIEC

w ramach projektu pt. „Kompetentni w obszarze społecznym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie