Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


HARMONOGRAM TERMINÓW WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / WIZYT STUDYJNYCH – zapisy dostępne przez Wirtualny Dziekanat, bądź mailowo na adres: ks@uwmsc.pl

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

z uwagi na dbałość o jakość i efektywność wsparcia udzielanego w ramach projektu „Kompetentni w obszarze społecznym” uprzejmie prosimy Państwa o odpowiedzialne i świadome zapisywanie się na warsztaty poprzez Wirtualny Dziekanat.

W przypadku niemożności pojawienia się na warsztacie po uprzednim się na nim zapisaniu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o planowanej nieobecności Biuro Projektu na adres mailowy ks@uwmsc.pl

UWAGA!!! Warunkiem uruchomienia danej grupy jest zapisanie się minimum 9-ciu uczestników

 1. Wizyty studyjne do Niemiec:
 2. Dla kierunku Ekonomia, Pedagogika oraz Turystyka i rekreacja:

  1. 12-15.11.2017 - - wyjazd do Niemiec 12.11.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 13-15.11.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 15.11.2017 (późnym wieczorem)
  2. 26-29.11.2017 - wyjazd do Niemiec 26.11.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 27-29.11.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 29.11.2017 (późnym wieczorem)

 3. Warsztat w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym:
  1. 19.10.2017 (czwartek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 203 22.10.2017 (niedziela) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 206

 4. Warsztat w zakresie międzykulturowości w obszarze społecznym:
  1. 20.10.2017 (piątek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204 22.10.2017 (niedziela) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 206 26.10.2017 (czwartek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 203

 5. Warsztat w zakresie komunikacji z uczniem/klientem:
  1. 12.10.2017 (czwartek) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205

 6. Warsztat w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym:
  1. 21.10.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205 04.11.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205

 7. Warsztat w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym:
  1. 21.10.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 106 28.10.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205 04.11.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 106

 8. Szkolenie certyfikowane z zakresu negocjacji:
  1. 17.10.2017 (wtorek) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie