Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


HARMONOGRAM TERMINÓW WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / WIZYT STUDYJNYCH – zapisy dostępne przez Wirtualny Dziekanat, bądź mailowo na adres: ks@uwmsc.pl

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

z uwagi na dbałość o jakość i efektywność wsparcia udzielanego w ramach projektu „Kompetentni w obszarze społecznym” uprzejmie prosimy Państwa o odpowiedzialne i świadome zapisywanie się na warsztaty poprzez Wirtualny Dziekanat.

W przypadku niemożności pojawienia się na warsztacie po uprzednim się na nim zapisaniu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o planowanej nieobecności Biuro Projektu na adres mailowy ks@uwmsc.pl

UWAGA!!! Warunkiem uruchomienia danej grupy jest zapisanie się minimum 9-ciu uczestników

  1. Wizyty studyjne do Niemiec:
  2. Dla kierunku Ekonomia, Pedagogika oraz Turystyka i rekreacja:

    1. 12-15.11.2017 - termin odwołany
    2. 26-29.11.2017 - wyjazd do Niemiec 26.11.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 27-29.11.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 29.11.2017 (późnym wieczorem)

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie