Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


HARMONOGRAM TERMINÓW WARSZTATÓW / SZKOLEŃ / WIZYT STUDYJNYCH – zapisy dostępne przez Wirtualny Dziekanat, bądź mailowo na adres: ks@uwmsc.pl

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

z uwagi na dbałość o jakość i efektywność wsparcia udzielanego w ramach projektu „Kompetentni w obszarze społecznym” uprzejmie prosimy Państwa o odpowiedzialne i świadome zapisywanie się na warsztaty poprzez Wirtualny Dziekanat.

W przypadku niemożności pojawienia się na warsztacie po uprzednim się na nim zapisaniu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o planowanej nieobecności Biuro Projektu na adres mailowy ks@uwmsc.pl

UWAGA!!! Warunkiem uruchomienia danej grupy jest zapisanie się minimum 9-ciu uczestników

 1. Wizyty studyjne do Niemiec:
 2. Dla kierunku Ekonomia, Pedagogika oraz Turystyka i rekreacja:

  1. 27-30.08.2017 – wyjazd do Niemiec 27.08.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 28-30.08.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 30.08.2017 (późnym wieczorem)
  2. 03-06.09.2017 - wyjazd do Niemiec 03.09.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 04-06.09.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 06.09.2017 (późnym wieczorem)
  3. 10-13.09.2017 - wyjazd do Niemiec 10.09.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 11-13.09.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 13.09.2017 (późnym wieczorem)
  4. 17-20.09.2017 - wyjazd do Niemiec 17.09.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 18-20.09.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 20.09.2017 (późnym wieczorem)
  5. 24-27.09.2017 - wyjazd do Niemiec 24.09.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 25-27.09.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 27.09.2017 (późnym wieczorem)
  6. 01-04.10.2017 - wyjazd do Niemiec 01.10.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 02-04.10.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 04.10.2017 (późnym wieczorem)
  7. 08-11.10.2017 - wyjazd do Niemiec 08.10.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 09-11.10.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 11.10.2017 (późnym wieczorem)
  8. 15-18.10.2017 - wyjazd do Niemiec 15.10.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 16-18.10.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 18.10.2017 (późnym wieczorem)
  9. 22-25.10.2017 - wyjazd do Niemiec 22.10.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 23-25.10.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 25.10.2017 (późnym wieczorem)
  10. 19-22.11.2017 - wyjazd do Niemiec 19.11.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 20-22.11.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 22.11.2017 (późnym wieczorem)
  11. 26-29.11.2017 - wyjazd do Niemiec 26.11.2017 r. (niedziela) ok. godz. 10:00, pobyt na miejscu 27-29.11.2017 (poniedziałek – środa), powrót do Polski 29.11.2017 (późnym wieczorem)

 3. Warsztat w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym:
  1. 24.08.2017 (czwartek) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  2. 01.09.2017 (piątek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205
  3. 09.09.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205
  4. 10.09.2017 (niedziela) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  5. 14.09.2017 (czwartek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205
  6. 23.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30– sala 205
  7. 24.09.2017 (niedziela) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205

 4. Warsztat w zakresie międzykulturowości w obszarze społecznym:
  1. 24.08.2017 (czwartek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205
  2. 01.09.2017 (piątek) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  3. 09.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  4. 10.09.2017 (niedziela) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205
  5. 14.09.2017 (czwartek) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  6. 23.09.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 205
  7. 24.09.2017 (niedziela) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205

 5. Warsztat w zakresie komunikacji z uczniem/klientem:
  1. 02.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  2. 06.09.2017 (środa) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  3. 16.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 205
  4. 17.09.2017 (niedziela) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  5. 17.09.2017 (niedziela) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  6. 22.09.2017 (piątek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204

 6. Warsztat w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym:
  1. 26.08.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  2. 30.08.2017 (środa) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  3. 01.09.2017 (piątek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  4. 02.09.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  5. 09.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  6. 13.09.2017 (środa) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  7. 16.09.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  8. 21.09.2017 (czwartek) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  9. 07.10.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204

 7. Warsztat w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym:
  1. 26.08.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  2. 30.08.2017 (środa) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  3. 02.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  4. 09.09.2017 (sobota) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  5. 13.09.2017 (środa) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  6. 16.09.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204
  7. 21.09.2017 (czwartek) – godz. 15:00 – 21:30 – sala 204
  8. 07.10.2017 (sobota) – godz. 08:00 – 14:30 – sala 204

 8. Szkolenie certyfikowane z zakresu negocjacji:
  1. 08.09.2017 (piątek) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  2. 09.09.2017 (sobota) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  3. 17.09.2017 (niedziela) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  4. 24.09.2017 (niedziela) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  5. 29.09.2017 (piątek) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  6. 30.09.2017 (sobota) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  7. 01.10.2017 (niedziela) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203
  8. 08.10.2017 (niedziela) – godz. 09:00 – 18:45 – sala 203

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie