Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


Wizyta Studyjna w Niemczech w dniach 26-29 marca 2017 r. - Grupa 3 - kierunek ekonomia
Wizyta Studyjna w Niemczech w dniach 26-29 marca 2017 r. - Grupa 2 - kierunek pedagogika
Wizyta Studyjna w Niemczech w dniach 12-15 marca 2017 r. - Grupa 1 - kierunek turystyka i rekreacja


Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie