Rada Naukowa
1. Katarzyna Antosik
2. Katarzyna Bocheńska-Włostowska
3. Dorota Cianciara
4. Hanna Górska-Warsewicz
5. Wojciech Kolanowski
6. Marta Krasny
7. Kornel Krasny
8. Vladimir Krcmery
9. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk
10. Walery Nowikow
11. Eduard A. Stachowskij
12. Gregory Sędek
13. Maciej Słodkowski
14. Wanda Stankiewicz-Szymczak
15. Lucjan Szponar
16. Edyta Szymańska
17. Sylwia Szymańska
18. Daniel Ślęzak
19. Jerzy Reymond

Zespół Redakcyjny
Kolegium Redakcyjne
1. Jarosław Wysocki – Redaktor Naczelny
(jaroslaw.wysocki@uwmsc.pl)
2. Małgorzata Dawidowska - zastępca Redaktora Naczelnego
(malgorzata.dawidowska@uwmsc.pl)
3. Przemysław Żuratyński - zastępca Redaktora Naczelnego
(przemyslaw.zuratynski@uwmsc.pl)
4. Anna Opalińska - sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni
1. Mirosława Borowa (pielęgniarstwo, anestezjologia i intensywna terapia)
2. Małgorzata Dawidowska (pielęgniarstwo, zarządzenie w ochronie zdrowia, jakość usług medycznych)
3. Urszula Durlak (wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia)
4. Barbara Kowalewska-Kantecka (pediatria)
5. Maria Jakubowska-Najnigier (kardiologia)
6. Klaudiusz Nadolny (ratownictwo medyczne, powiadamianie ratunkowe, legislacja w zakresie systemu PRM, zarządzanie kryzysowe)
7. Bogusław Najnigier (chirurgia ogólna)
8. Monika Misterska (prawo)
9. Edward Stanowski (onkologia, chirurgia onkologiczna)
10. Agnieszka Serafin (pielęgniarstwo, kardiologia)
11. Lucjan Szponar (żywienie człowieka)
12. Daniel Ślęzak (ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)
13. Przemysław Żuratyński (ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo)

Redaktorzy statystyczni
1. Brunon Górecki
2. Tadeusz Miłosz

Redaktorzy językowi
1. Robert Bartoszewicz (j. rosyjski, j. ukraiński)
2. Katarzyna Bocheńska-Włostowska (j. polski)
3. Janina Brudny (j. angielski)
4. Małgorzata Czaplejewicz-Kołodzińska (j. angielski)

REDAKTOR TECHNICZNY
Adam Polkowski

Recenzenci Medycznych Zeszytów Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
1. Karol Bocian – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2. Janina Brudny – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
3. Paulina Farbicka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
4. Piotr Fiedor – Narodowy Instytut Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5. Jolanta Gajewska - Warszawski Uniwersytet Medyczny
6. Wojciech Kolanowski - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
7. Katarzyna Kowalcze - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
8. Krzysztof Krasucki - Warszawski Uniwersytet Medyczny
9. Robert Liana – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
10. Beata Łaziuk - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
11. Hanna Mańkowska-Pliszka - Warszawski Uniwersytet Medyczny
12. Małgorzata Mościpan - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
13. Witold Pawłowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
14. Marlena Robakowska – Gdański Uniwersytet Medyczny
15. Michał Wysocki – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
16. Marzena Ziółkowska-Kochan - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

DRUK I OPRAWA / PRINTERING AND BINDING
Sowa Sp. z o.o.
01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6a
tel./fax /22/ 431 81 50; e-mail: sowadruk@sowadruk.pl


WYDAWCA
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25
tel. /22/ 814 37 78, fax /22/ 675 88 66; e-mail: zeszytynaukowe@uwmsc.pl
© Copyright by Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną
ISSN 2553-3048