Lista zeszytów

Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie - publikacje

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Wydawnictwa Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie można nabyć w:
PAŁAC LUBOMIRSKICH
SIEDZIBA GŁÓWNA UCZELNI
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
Tel: 22 654 96 04
E-mail: biblioteka@uwmsc.pl

ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
Tel: 22 814 54 39
E-mail: informacja@uwmsc.pl