BIBLIOTEKA DLA KIERUNKÓW:

Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Budownictwo
Elektrotechnika, Geodezja i Kartografia

Pałac Lubomirskich
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa

Telefon kontaktowy:
22 654 96 04

E-mail:
biblioteka@uwmsc.pl

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek - piątek: 8.00 – 15.00
Sobota : nieczynne
BIBLIOTEKA DLA KIERUNKÓW:

Ekonomia, Pedagogika
Turystyka i Rekreacja

ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

Telefon kontaktowy:
22 814 22 17

E-mail:
biblioteka@dobrauczelnia.pl

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00
Sobota : 10.00 – 14.00

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie