INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

WŁADZE INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Krzysztof Kandefer

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

Dyżury:

Studia stacjonarne:

  • Poniedziałki 8.30 – 12.30, gabinet 6, Łabiszyńska 25
  • Środy 8.30 – 12.30, gabinet 6, Łabiszyńska 25
  • Piątki 8.30 – 10.30, gabinet 6, Łabiszyńska 25

Studia niestacjonarne:

  • Soboty 3.03, 24.03, 7.04, 14.04, 5.05 godz. 13.00 – 14.30, gabinet 6, Łabiszyńska 25
  • Soboty 17.03, 21.04, godz. 10.00 – 10.30, 12.00 – 13.00, gabinet 6, Łabiszyńska 25
  • Soboty 12.05, 26.05, 9.06 godz. 11.00 – 12.30, gabinet 6, Łabiszyńska 25
  • Sobota 19.05, 2.06, 16.06 godz. 8.00 – 10.00, gabinet 6, Łabiszyńska 25

Inne terminy – po uprzednim umówieniu się: krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

Terminy konsultacji nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunkach:

Ekonomia
Pedagogika
Turystyka

Wydarzenia:

Relacja z konferencji 17.05.2016 : "Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce"

Międzynarodowe targi wyposażenia obiektów noclegowych-sprawozdanie
Sprawozdanie studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia

Wykładowcy w ocenie studentów

Drodzy Studenci!

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia systematycznie dokonujemy szczegółowej oceny jakości pracy nauczycieli akademickich.
Jednym z ważnych instrumentów uczelnianego systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej są ankiety studenckie – tradycyjne i elektroniczne.
W związku z powyższym – uprzejmie prosimy o zalogowanie się w wirtualnym dziekanacie i wypełnienie ankiety oceny wykładowcy.
Poniżej prezentujemy listę pracowników, którzy zostali najwyżej ocenieni przez studentów w ankietach elektronicznych i tradycyjnych.
Serdecznie dziękujemy za udział w prowadzonych przez UW MSC badaniach ankietowych. Wyrażamy nadzieję, że wyniki tych badań przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia oraz usprawnienia systemu oceniania jakości pracy kadry naukowo-dydaktycznej.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie