INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

WŁADZE INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Krzysztof Kandefer

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

Dyżury:

  • Środa - godz. 12:00-14:30

Zjazd A:

  • 25.11 8.00 – 9.30
  • 09.12 8.00 – 9.30
  • 13.01 8.00 – 9.00
  • 27.01 9.00 – 10.30

Zjazd B:

  • 14.10 14.30 – 16.00
  • 28.10 15.00 – 16.30
  • 02.12 12.30 – 14.00
  • 21.01 11.30 – 13.00

Inne terminy – po uprzednim umówieniu się: krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

Terminy konsultacji nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunkach:

Ekonomia
Pedagogika
Turystyka

Wydarzenia:

Relacja z konferencji 17.05.2016 : "Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce"

Międzynarodowe targi wyposażenia obiektów noclegowych-sprawozdanie
Sprawozdanie studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia

Wykładowcy w ocenie studentów

Drodzy Studenci!

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia systematycznie dokonujemy szczegółowej oceny jakości pracy nauczycieli akademickich.
Jednym z ważnych instrumentów uczelnianego systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej są ankiety studenckie – tradycyjne i elektroniczne.
W związku z powyższym – uprzejmie prosimy o zalogowanie się w wirtualnym dziekanacie i wypełnienie ankiety oceny wykładowcy.
Poniżej prezentujemy listę pracowników, którzy zostali najwyżej ocenieni przez studentów w ankietach elektronicznych i tradycyjnych.
Serdecznie dziękujemy za udział w prowadzonych przez UW MSC badaniach ankietowych. Wyrażamy nadzieję, że wyniki tych badań przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia oraz usprawnienia systemu oceniania jakości pracy kadry naukowo-dydaktycznej.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie