INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

WŁADZE INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Prorektor ds. Dydaktyki
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
katarzyna.bochenska@uwmsc.pl

Dyżury:

  • Poniedziałek - godz. 8:00-14:00
  • Środa - godz. 8:00-14:00
  • Piątek - godz. 8:00-14:00
  • Sobota (wyłącznie zjazdy A) - godz. 10:30-12:30

Uwaga, dyżury dr Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej zostały odwołane do 24 czerwca 2017 !!!

dr Krzysztof Kandefer

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w zakresie Ekonomii oraz Turystyki i Rekreacji
krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

Dyżury:

  • Poniedziałek - godz. 10:00-12:00 pok. nr 3, Łabiszyńska 25

Terminy konsultacji nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunkach:

Ekonomia
Pedagogika
Turystyka

Wydarzenia:

Relacja z konferencji 17.05.2016 : "Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce"

Międzynarodowe targi wyposażenia obiektów noclegowych-sprawozdanie
Sprawozdanie studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia

Wykładowcy w ocenie studentów

Drodzy Studenci!

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia systematycznie dokonujemy szczegółowej oceny jakości pracy nauczycieli akademickich.
Jednym z ważnych instrumentów uczelnianego systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej są ankiety studenckie – tradycyjne i elektroniczne.
W związku z powyższym – uprzejmie prosimy o zalogowanie się w wirtualnym dziekanacie i wypełnienie ankiety oceny wykładowcy.
Poniżej prezentujemy listę pracowników, którzy zostali najwyżej ocenieni przez studentów w ankietach elektronicznych i tradycyjnych.
Serdecznie dziękujemy za udział w prowadzonych przez UW MSC badaniach ankietowych. Wyrażamy nadzieję, że wyniki tych badań przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia oraz usprawnienia systemu oceniania jakości pracy kadry naukowo-dydaktycznej.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie