INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

WŁADZE INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH

prof. dr hab. Teresa Bachanek

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
teresa.bachanek@uwmsc.pl

mgr pielęgniarstwa Małgorzata Dawidowska

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych w zakresie pielęgniarstwa
malgorzata.dawidowska@uwmsc.pl

dr n. med. Maciej Cyran

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego
maciej.cyran@uwmsc.pl

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Instytut Nauk Medycznych prowadzi działalność dydaktyczno-naukową na kierunkach licencjackich:

  • PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)
  • RATOWNICTWO MEDYCZNE (studia niestacjonarne)

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

W procesie nauczania ważną rolę odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności oraz sposób, w jaki współpracuje ze studentami, stanowią podstawę sukcesu.

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademicy z wielu znakomitych ośrodków naukowych (m.in. WUM w Warszawie, CM UMK w Bydgoszczy, GUMed w Gdańsku, UM w Łodzi). Zajęcia prowadzone są głównie przez lekarzy, dietetyków, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz wykładowców z zakresu nauk podstawowych i ogólnych.

Zespół dydaktyczny, stanowiącego połączenie kadry naukowej ze znaczącym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym oraz lekarzy-praktyków i innych fachowych pracowników systemu ochrony zdrowia daje gwarancję dobrego kształcenia zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej jak i praktycznego wykonywania zawodów, spełniając wymogi Unii Europejskiej.

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W INSTYTUCIE

KONFERENCJE

"Rak potrafi też jednoczyć"
Konferencja naukowo – szkoleniowa „Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne", Warszawa, 21 listopada 2014 roku
21 listopada 2014 roku do Pałacu Lubomirskich (Warszawa, plac Żelaznej Bramy 10) zjechało wielu ekspertów z dziedziny onkologii oraz zainteresowanych wspomnianą tematyką. W przededniu wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego dyskutowano o współczesnych metodach badania i leczenia, powikłaniach oraz profilaktyce i aspektach prawnych w onkologii.
Relacja z konferencji

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie