NAUCZYCIEL DOSKONAŁY

BIURO PROJEKTU
SIEDZIBA GŁÓWNA UCZELNI
pl. Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
pok. 201
www.projekt.uczelniawarszawska.pl
Link do strony EFS

Tel:
22 814 32 37
22 814 32 48
Wewnętrzne:
126
E-mail: projekt@uwmsc.pl

Metodyk praktyk studenckich dla Kierunku Pedagogika - dr Jacek Oleksiejuk
E-mail: jacek.oleksiejuk@uwmsc.pl

UW MSC realizuje projekt UE "Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu" - szkolenia i praktyki dla studentów pedagogiki
Projekt: „Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez UW MSC
Wsparcie dla studentów Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej- Curie (praktyki i szkolenia) oraz kadr pedagogicznych szkół i placówek oświatowych realizujących praktyki we współpracy z Uczelnią Warszawską (szkolenia).
Informacja o projekcie:
Celem projektu „Nauczyciel doskonały (ND)- jakość podstawą sukcesu” jest poprawa jakości przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, poprzez stworzenie systemu organizacji i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentów Pedagogiki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie.
Projekt zakłada objęcie wsparciem kilkunastu placówek przyjmujących praktykantów z terenu województwa mazowieckiego, jak również opracowanie nowatorskiego programu praktyk i materiałów, zorganizowanie warsztatów oraz szkoleń metodycznych dla kadr pedagogicznych, wyposażenie bibliotek oraz Pracowni Praktycznego Kształcenia Pedagogicznego w sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.
Wsparciem objętych zostanie 890 studentów i studentek Uczelni Warszawskiej poprzez udział w różnorodnych szkoleniach i treningach, m.in. z zakresu użycia nowoczesnych technologii oraz materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych w pracy nauczyciela.
Aby przygotować studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy wezmą oni udział w specjalistycznych praktykach w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.
Projekt realizowany jest w okresie: lipiec 2011 – marzec 2015.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie